این جزوه در 90 صفحه، به صورت دست نویس و در قالب فایل PDF تدوین شده است و فهرست مطالب آن در ادامه آمده است.