وبلاگ علی چگینی- دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

مطالب علمی و جزوات رشته مهندسی صنایع
وبلاگ علی چگینی- دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

Phone Number: 09125122708

Email 1: a_chegini@ind.iust.ac.ir

Email 2: alichegini1072@gmail.com

Telegram: @AliChegini4

Instagram: ali_chegini__