زمینه‌هایی که مایل به همکاری هستم، به شرح ذیل می‌باشند:

1. ترجمه:

ترجمه کتب انگلیسی زبان با محوریت موضوعات مرتبط با رشته مهندسی صنایع

2. نوشتن مقاله علمی:

همکاری و تحقیق در زمینه تألیف و انتشار مقالات علمی در حوزه مهندسی صنایع

3. تدریس و رفع اشکال:

تدریس و رفع اشکال دروس مقطع کارشناسی مهندسی صنایع؛ از جمله دروس:

 • تئوری احتمالات
 • ارزیابی کار و زمان
 • آمار مهندسی
 • کنترل کیفیت آماری
 • تحقیق در عملیات یک
 • اقتصاد مهندسی
 • طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
 • برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها
 • مدیریت و کنترل پروژه
 • برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات
 • مهندسی فاکتورهای انسانی