جزوه بهینه سازی چند هدفه دکتر ماکوئی
عنوان: جزوه بهینه سازی چند هدفه دکتر احمد ماکوئی
حجم: 33.8 مگابایت
توضیحات: این جزوه شامل پانزده جلسه ابتدایی درس تصمیم گیری چند معیاره می باشد.