کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران-گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها

۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

جزوه پایان‌ترم مدیریت و کنترل پروژه دکتر باقرپور

جزوه پایان‌ترم مدیریت و کنترل پروژه دکتر باقرپور
عنوان: جزوه پایان‌ترم مدیریت و کنترل پروژه دکتر مرتضی باقرپور
حجم: 17.8 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش دوم جزوه حقوق و دستمزد دکتر محمدی

بخش دوم جزوه حقوق و دستمزد دکتر محمدی
عنوان: بخش دوم جزوه حقوق و دستمزد دکتر عمران محمدی
حجم: 20.8 مگابایت

توضیحات: این جزوه شامل جلسه نوزدهم تا پایان ترم می‌باشد و همچنین تمامی برگه‌های داده شده در طول ترم را دربردارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه اصول بازاریابی دکتر جعفری

جزوه اصول بازاریابی دکتر جعفری
عنوان: جزوه اصول بازاریابی دکتر مصطفی جعفری
حجم: 24.7 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه پایان‌ترم تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری دکتر ماکوئی

جزوه پایان‌ترم تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دکتر ماکوئی
عنوان: جزوه پایان‌ترم تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری دکتر احمد ماکوئی
حجم: 17 مگابایت

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه نگهداری و تعمیرات دکتر معینی

جزوه نگهداری و تعمیرات دکتر معینی
عنوان: جزوه نگهداری و تعمیرات دکتر علیرضا معینی
حجم: 20.1 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر جعفری

جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر جعفری
عنوان: جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر مصطفی جعفری
حجم: 16.7 مگابایت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰