کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران-گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها

۱۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

جزوه پایان‌ترم علم مواد دکتر اعلم الهدی

جزوه پایان‌ترم علم مواد دکتر اعلم الهدی
عنوان: جزوه پایان‌ترم علم مواد دکتر سمیه اعلم الهدی
حجم: 14 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه پایان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا

جزوه پایان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا
عنوان: جزوه پایان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس مجتبی ثقفی‌نیا
حجم: 17.9 مگابایت

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه میان‌ترم علم مواد دکتر اعلم الهدی

جزوه میان‌ترم علم مواد دکتر اعلم الهدی
عنوان: جزوه میان‌ترم علم مواد دکتر سمیه اعلم الهدی
حجم: 17.8 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه میان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا

جزوه میان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا
عنوان: جزوه میان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا
حجم: 22.5 مگابایت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه مقاومت مصالح دکتر محمدعلیها

جزوه مقاومت مصالح دکتر محمدعلیها
عنوان: جزوه مقاومت مصالح دکتر محمدرضا محمدعلیها
حجم: 13.2 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه استاتیک دکتر محمدعلیها

جزوه استاتیک دکتر محمد‌علیها
عنوان: جزوه استاتیک دکتر محمدرضا محمد علیها
حجم: 19.5 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه میان‌ترم مدیریت و کنترل پروژه دکتر باقرپور

جزوه میان‌ترم مدیریت و کنترل پروژه دکتر باقرپور
عنوان: جزوه میان‌ترم مدیریت و کنترل پروژه دکتر مرتضی باقرپور
حجم: 10 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه آمار مهندسی دکتر تیموری

جزوه آمار مهندسی دکتر تیموری
عنوان: جزوه آمار مهندسی دکتر ابراهیم تیموری
حجم: 24.8 مگابایت

توضیحات: این فایل حاوی تمامی نکات و فرمول‌های درس آمار مهندسی و فاقد هرگونه مثال و تمرین است. لذا برای جمع بندی و مرور مباحث توصیه می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه کنترل کیفیت آماری پروفسور نورالسناء

جزوه کنترل کیفیت پروفسور نورالسناء
عنوان: جزوه کنترل کیفیت پروفسور رسول نورالسناء
حجم: 21.9 مگابایت

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه اصول حسابداری و هزینه یابی دکتر محمدی

جزوه اصول حسابداری و هزینه یابی محمدی
عنوان: جزوه اصول حسابداری و هزینه یابی دکتر  عمران محمدی
حجم: 27 مگابایت

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰