کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران-گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها

جزوه نگهداری و تعمیرات دکتر معینی

جزوه نگهداری و تعمیرات دکتر معینی
عنوان: جزوه نگهداری و تعمیرات دکتر علیرضا معینی
حجم: 20.1 مگابایت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر جعفری

جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر جعفری
عنوان: جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان دکتر مصطفی جعفری
حجم: 16.7 مگابایت

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

جزوه میان‌ترم تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دکتر ماکوئی

جزوه میان‌ترم تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دکتر ماکوئی
عنوان: جزوه میان ترم تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دکتر احمد ماکوئی
حجم: 19.6 مگابایت

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

بخش اول جزوه حقوق و دستمزد دکتر محمدی

بخش اول جزوه حقوق و دستمزد دکتر محمدی
عنوان: بخش اول جزوه حقوق و دستمزد دکتر عمران محمدی
حجم: 13.6 مگابایت

توضیحات: این جزوه شامل مباحث درس حقوق و دستمزد، از ابتدای ترم تا پایان جلسه هجدهم می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

جزوه پایان‌ترم علم مواد دکتر اعلم الهدی

جزوه پایان‌ترم علم مواد دکتر اعلم الهدی
عنوان: جزوه پایان‌ترم علم مواد دکتر سمیه اعلم الهدی
حجم: 14 مگابایت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

جزوه پایان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا

جزوه پایان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا
عنوان: جزوه پایان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس مجتبی ثقفی‌نیا
حجم: 17.9 مگابایت

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

جزوه میان‌ترم علم مواد دکتر اعلم الهدی

جزوه میان‌ترم علم مواد دکتر اعلم الهدی
عنوان: جزوه میان‌ترم علم مواد دکتر سمیه اعلم الهدی
حجم: 17.8 مگابایت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

جزوه میان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا

جزوه میان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا
عنوان: جزوه میان‌ترم مبانی مهندسی برق مهندس ثقفی‌نیا
حجم: 22.5 مگابایت

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

جزوه مقاومت مصالح دکتر محمدعلیها

جزوه مقاومت مصالح دکتر محمدعلیها
عنوان: جزوه مقاومت مصالح دکتر محمدرضا محمدعلیها
حجم: 13.2 مگابایت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

جزوه استاتیک دکتر محمدعلیها

جزوه استاتیک دکتر محمد‌علیها
عنوان: جزوه استاتیک دکتر محمدرضا محمد علیها
حجم: 19.5 مگابایت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰