کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران-گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها

بخش دوم جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی دکتر قوسی

بخش دوم جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی دکتر قوسی
عنوان: بخش دوم جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) دکتر روزبه قوسی
حجم: 12.2 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل جلسه یازدهم تا پایان جلسه بیست و دوم می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش اول جزوه تحلیل سیستم دکتر پیشوایی

بخش اول جزوه تحلیل سیستم دکتر پیشوایی
عنوان: بخش اول جزوه تحلیل سیستم دکتر میر سامان پیشوایی
حجم: 16.3 مگابایت

توضیحات: این بخش شامل شانزده جلسه ابتدایی کلاس می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه میان‌ترم برنامه‌ریزی حمل و نقل دکتر سید حسینی

جزوه میان‌ترم برنامه‌ریزی حمل و نقل دکتر سید حسینی
عنوان: جزوه میان‌ترم برنامه‌ریزی حمل و نقل دکتر سید محمد سید حسینی
حجم: 10.9 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش اول جزوه طرح‌ریزی واحدهای صنعتی دکتر شهانقی

بخش اول جزوه طرح‌ریزی واحدهای صنعتی دکتر شهانقی
عنوان: بخش اول جزوه طرح‌ریزی واحدهای صنعتی دکتر کامران شهانقی
حجم: 11.6 مگابایت
توضیحات: این بخش شامل دوازده جلسه ابتدایی کلاس می‌باشد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش اول جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی دکتر قوسی

بخش اول جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی دکتر قوسی
عنوان: بخش اول جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) دکتر روزبه قوسی
حجم: 12.8 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل ده جلسه اول کلاس می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش دوم جزوه برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی یک دکتر مهدوی مزده

بخش دوم جزوه برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی یک دکتر مهدوی مزده
عنوان: بخش دوم جزوه برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی یک 
دکتر محمد مهدوی مزده

حجم: 27.9 مگابایت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه اقتصاد خرد دکتر باباخانی

جزوه اقتصاد خرد دکتر باباخانی
عنوان: جزوه اقتصاد خرد (اقتصاد عمومی یک) دکتر مسعود باباخانی
حجم: 17.8 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش دوم جزوه تحقیق در عملیات یک دکتر ماکوئی

بخش دوم جزوه تحقیق در عملیات یک دکتر ماکوئی
عنوان: بخش دوم جزوه تحقیق در عملیات یک دکتر احمد ماکوئی
حجم: 15.4 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش اول جزوه تحقیق در عملیات یک دکتر ماکوئی

بخش اول جزوه تحقیق در عملیات یک دکتر ماکوئی
عنوان: بخش اول جزوه تحقیق در عملیات یک دکتر احمد ماکوئی
حجم: 26.8 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه نت بهره‌ور فراگیر دکتر معینی

جزوه نت بهره‌ور فراگیر دکتر معینی
عنوان: جزوه نت بهره‌ور فراگیر (TPM) دکتر علیرضا معینی
حجم: 1.03 مگابایت

توضیحات: این فایل شامل تمامی اسلایدهای پاورپوینت ارائه شده (152 اسلاید) در کلاس می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰