کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران-گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها

بخش اول جزوه برنامه‌ریزی تولید دکتر ایمانی

بخش اول جزوه برنامه‌ریزی تولید دکتر ایمانی
عنوان: بخش اول جزوه برنامه‌ریزی تولید دکتر دین محمد ایمانی
حجم: 22.3 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل ده جلسه ابتدایی کلاس می‌باشد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پروژه درس کنترل کیفیت آماری - موضوع: حل و تحلیل مسائل با نرم‌افزار مینی‌تب

پروژه درس کنترل کیفیت آماری - موضوع: حل و تحلیل مسائل با نرم‌افزار مینی‌تب
عنوان: پروژه درس کنترل کیفیت آماری
حجم: 1013 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پروژه درس آمار مهندسی - موضوع: استفاده از کنترل فرآیند آماری برای بهبود مستمر

پروژه درس آمار مهندسی - موضوع: استفاده از کنترل فرآیند آماری برای بهبود مستمر
عنوان: پروژه درس آمار مهندسی
حجم: 8.33 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه پایان‌ترم برنامه‌ریزی حمل و نقل دکتر سید حسینی

جزوه پایان‌ترم برنامه‌ریزی حمل و نقل دکتر سید حسینی
عنوان: جزوه پایان‌ترم برنامه‌ریزی حمل و نقل دکتر سید محمد سید حسینی
حجم: 19.5 مگابایت

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جزوه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت دکتر رسولی

جزوه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت دکتر رسولی
عنوان: جزوه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت دکتر محمدرضا رسولی
حجم: 18 مگابایت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش سوم جزوه طرح‌ریزی واحدهای صنعتی دکتر شهانقی

بخش سوم جزوه طرح‌ریزی واحدهای صنعتی دکتر شهانقی
عنوان: بخش سوم جزوه طرح‌ریزی واحدهای صنعتی دکتر کامران شهانقی
حجم: 7.58 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل جلسه بیست و سوم تا پایان ترم می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش سوم جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی دکتر قوسی

بخش سوم جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی دکتر قوسی
عنوان: بخش سوم جزوه مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) دکتر روزبه قوسی
حجم: 5.9 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل جلسه بیست و سوم تا پایان ترم می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش دوم جزوه تحلیل سیستم دکتر پیشوایی

بخش دوم جزوه تحلیل سیستم دکتر پیشوایی
عنوان: بخش دوم جزوه تحلیل سیستم دکتر میر سامان پیشوایی
حجم: 13.4 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل جلسه هفدهم تا پایان ترم می‌باشد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نمونه سوالات کلاس حل تمرین تئوری احتمالات دکتر تیموری

نمونه سوالات کلاس حل تمرین تئوری احتمالات دکتر تیموری
عنوان: نمونه سوالات کلاس حل تمرین تئوری احتمالات دکتر ابراهیم تیموری
حجم: 671 کیلوبایت

توضیحات: این فایل شامل 120 سوال از فصول هشت‌گانه درس تئوری احتمالات است که در نیمسال اول تحصیلی 97 - 96 در کلاس حل تمرین، حل شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بخش دوم جزوه طرح‌ریزی واحدهای صنعتی دکتر شهانقی

بخش دوم جزوه طرح‌ریزی واحدهای صنعتی دکتر شهانقی
عنوان: بخش دوم جزوه طرح‌ریزی واحدهای صنعتی دکتر کامران شهانقی
حجم: 11.2 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل جلسه سیزدهم تا پایان جلسه بیست و دوم می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰