بخش دوم جزوه عارضه‌یابی سیستم‌های تولیدی و خدماتی دکتر قوسی
عنوان: بخش دوم جزوه عارضه‌یابی سیستم‌های تولیدی و خدماتی دکتر روزبه قوسی
حجم: 18.7 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل جلسه هجدهم تا پایان ترم می‌باشد.