بخش سوم جزوه طراحی سیستم‌های صنعتی دکتر جبل عاملی
عنوان: بخش سوم جزوه طراحی سیستم‌های صنعتی دکتر محمد سعید جبل عاملی
حجم: 10.9 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل جلسه بیست و ششم تا پایان ترم می‌باشد.