بخش دوم جزوه طراحی سیستم‌های صنعتی دکتر جبل عاملی
عنوان: بخش دوم جزوه طراحی سیستم‌های صنعتی دکتر محمد سعید جبل عاملی
حجم: 14.7 مگابایت

توضیحات: این بخش از جزوه شامل جلسه نوزدهم تا پایان جلسه بیست و پنجم می‌باشد.