فهرست مطالب جزوه عبارتند از:
- مقدمه‌ای بر عقلانیت در تصمیم‌گیری و انواع آن
- مثال‌هایی از تصمیم‌گیری چندهدفه
- تشریح مفاهیم اساسی و اولیه بهینه سازی چندهدفه (مانند حل بهینه پارتویی و...)
- معرفی ساختار ترجیحات و روابط دوتایی
- تعریف مخروط و بررسی تعاریف و کاربرد آن در مسائل بهینه سازی چندهدفه
- تشریح انواع روش های حل مسائل چندهدفه به همراه مثال از هر روش:
 • روش P-S Scalarization
 • روش مجموع وزنی
 • روش e-constraint
 • روش مجموع وزنی تعمیم یافته
 • روش Lexicography
 • روش Bounded Objective
 • روش Compromise Programming
 • روش Goal Programming
 • روش Goal Attainment
- تشریح تابع مطلوبیت و نحوه محاسبه آن در مسائل دوهدفه
- تشریح روش‌های تست نقاط بهینه پارتویی
- تشریح برخی از روش‌های تعاملی صریح به همراه مثال حل شده:
 • روش GDF (شامل تشریح روش گرادیان و FW)
 • روش آرمان‌های راضی کننده
- تشریح یکی ار روش‌های تعاملی ضمنی به همراه مثال حل شده:
 • روش STEM

جهت دریافت جزوه، لازم است از طریق بخش "تماس با من" در ارتباط باشید.